Teamontwikkeling

Samen krachtiger, samen effectiever

Zowel bestaande als nieuw gevormde groepen medewerkers kunnen ermee te maken krijgen: miscommunicatie, irritatie en soms zelfs wantrouwen. Onderling of in relatie tot andere teams. Wat er ook aan ten grondslag ligt, en hoe deze ook tot uiting komen, (dreigende) conflicten werken in 99% van de gevallen contraproductief. Maar ook wanneer teams wél goed functioneren, blijft het nodig te werken aan teamontwikkeling. EnzoFortHR en Closer2Talent hebben de handen ineengeslagen om teams te leren structureel te bouwen aan een excellent team. Uitgangspunt: ieder teamlid weet en ervaart dat het afzonderlijk verantwoordelijk is voor, en kan bijdragen aan, een positieve (verdere) ontwikkeling van en samenwerking binnen het team.

De magie van teamontwikkeling: 1 plus 1 is 3

EnzoFortHR en Closer2Talent ondersteunen bedrijven bij het blijvend versterken van hun teams. Met oog voor de taken die uitgevoerd moeten worden, voor de mensen die het moeten doen en voor de context waarbinnen zij dit geacht worden te doen. Teamontwikkeling helpt:

  • de juiste condities binnen het team scheppen voor een goede en vereiste output
  • een veilige omgeving creëren met perspectief/uitdaging
  • teams activeren (de blik naar voren)
  • de kracht van individuele teamleden mobiliseren en bundelen;
  • de resultaten van teams te verbeteren naar optimale prestaties.

Het resultaat? Een effectiever, productiever team en op individueel niveau grotere vrijheid en plezier in het werk.

De aanpak

Teamontwikkeling is maatwerk. Ieder traject start met een individuele persoonlijkheidsanalyse en een intakegesprek voor alle teamleden. Mede op basis hiervan wordt het definitieve programma ingevuld. De teamspecifieke situatie en doelstellingen bepalen de duur, aanpak en inzet van methodieken en eventuele tools (zoals de door Closer2Talent ontwikkelde teamontwikkelingskaarten).

Meer weten? Bel of mail EnzoFortHR voor nadere informatie.

next
prev

EnzofortHR